Op zoek naar een leesgroep Engelse literatuur?

Gedepubliceerd

leekring Senia

Stichting Senia is een vrijwilligersorganisatie met als doel mensen bij elkaar te brengen die mooie boeken willen lezen en daar ook graag met elkaar over willen praten. Senia richt in het hele land leesgroepen op voor literatuur, geschiedenis, biografieën, filosofie, kunstgeschiedenis en muziek.

Senia is van plan in het voorjaar een leesgroep Engels in Twente te starten. De groep leest en bespreekt literatuur in het Engels. Ze maken een keuze uit door deskundigen opgestelde literatuurlijsten van Stichting Senia.

De boeken worden besproken aan de hand van leeswijzers met discussievragen. De groep komt eens in de 6 à 7 weken bij elkaar. Meer informatie over de werkwijze en de boekenlijst is te vinden op www.senia.nl.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst op 24 april 2018 om 13.30 uur in de bibliotheek van Enschede, Pijpenstraat 15. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken gemaakt met mensen die in de nieuwe leesgroep Engels willen stappen. Locatie van de bijeenkomsten van de leesgroep wordt, afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers, in onderling overleg bepaald. Aanmelden kan bij Stichting Senia via mail: