Speciaal voor

Makkelijk Lezen Plein

logo_mlp_jpg

Het Makkelijk Lezen Plein

Heeft uw kind moeite met lezen? Of is het dyslectisch? Dan kan het in de bibliotheek terecht bij het Makkelijk Lezen Plein. Hier vindt uw kind eenvoudig te lezen, aantrekkelijke lees- en informatieve boeken, maar ook luisterboeken.
Bovendien vindt u hier als ouder achtergrondinformatie én zijn leeshulpmiddelen, zoals een daisy-speler te leen. Een daisy-speler is een hulpmiddel waarmee daisy-roms afgespeeld kunnen worden: dit zijn luisterboeken met extra mogelijkheden voor tempo en tussendoor stoppen en op dezelfde plek verder gaan.

Meer over makkelijk lezen

Ouders/opvoeders

Leren lezen

lezen_jong_430

Lezen met kinderen van 0 tot 4 jaar

U kunt uw kind al op heel jonge leeftijd in aanraking brengen met boeken. Denk aan stoffen of plastic babyboekjes, of boeken zonder tekst maar mét afbeeldingen. Door samen die afbeeldingen te bekijken en er over te praten, helpt u het kind met het leren van woordjes.

Tips voor het kiezen van boeken

oo Sluit aan bij de belevingswereld, de interesse en het niveau van uw kind.
Zoekt u een boek over een bepaald onderwerp? Zoek in de catalogus van de bibliotheek of bekijk de Boek en Jeugd gids.
Kijk ook eens op Leesplein.nl. Deze website biedt een schat aan informatie.
Laat het kind kennismaken met boeken in verschillende stijlen en met verschillende onderwerpen. Zo kan uw kind zijn/haar eigen smaak ontwikkelen
U bent degene die het boek door het voor te lezen aan uw kind overbrengt. Kies dus een boek waar u zelf enthousiast over bent en laat plezier doorklinken in het voorlezen ervan!


Voorleestips

oo Maak van het voorlezen een gewoonte door er elke dag op een vast tijdstip even aandacht voor te hebben. Voorleestijd is de tijd waarop u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen!
Lees het boek dat u gaat voorlezen van tevoren zelf door.
Bekijk samen de voorplaat van het boek: waar zou het verhaal over gaan?
Voorspel samen het verhaal: hoe zal het aflopen?
Geef uw kind de ruimte door op het verhaal te reageren.
Geniet er samen van!
Voorleestips op de website van de Nationale Voorleesdagen.
Voorleestips op het Voorleesplein.


Lezen met kinderen van 4 tot 12 jaar
In de basisschoolleeftijd ontwikkelt het kind zich snel. Het leert zelf lezen, maar dat betekent niet dat het voorlezen van de baan is! Ook oudere kinderen kunnen hier nog van genieten.Mijn kind leert lezen

In groep 3 gaat uw kind zelf leren lezen! De bibliotheek heeft veel boekjes die aansluiten bij het leesniveau van uw kind. Dit noemen we AVI-niveau. Het AVI-niveau dat sinds augustus 2008 gebruikt wordt, werkt met codes, zoals S ('start') en E3 ('eind groep 3'). Het oudere AVI-niveau gebruikt de cijfers 1 (voor kinderen die net beginnen met lezen) tot en met 9. In de bibliotheek vindt u voorlopig beide aanduidingen op de rug van het boek.

Lees meer over het AVI-niveau >>


Het Makkelijk Lezen Plein
Heeft uw kind moeite met lezen? Of is het dyslectisch? Dan kan het in de bibliotheek terecht bij het Makkelijk Lezen Plein. Hier vindt uw kind eenvoudig te lezen, aantrekkelijke leesboeken, luisterboeken en daisyroms. Bovendien vindt u hier als ouder achtergrondinformatie én zijn leeshulpmiddelen, zoals een daisyspeler te leen. Een daisyspeler is een hulpmiddel waarmee daisyroms afgespeeld kunnen worden: dit zijn luisterboeken met extra mogelijkheden voor tempo en tussendoor stoppen en verder gaan.

Er zijn Makkelijk Lezen Pleinen in Bibliotheek Bathmen, Bibliotheek Colmschate, Bibliotheek Keizerslanden, Bibliotheek Schalkhaar en in de Bibliotheek Centrum.

Lees meer over het Makkelijk Lezen Plein >>

Leesmevoor.nl
Voorlezen kan tegenwoordig ook online. Op de website leesmevoor.nl vindt u tientallen prentenboeken met korte verhaaltjes die worden voorgelezen. Vaak door de schrijver zelf.

Lees meer over leesmevoor.nl

Uurtje lezen

 Vrijwilligers Lezen een Uurtje met NT2-ers

Borne is een project rijker als het gaat om laaggeletterdheid tegen te gaan:
Het project Uurtje Lezen.

Het initiatief en de organisatie van dit project ligt bij bibliotheek Borne.
email:  

 


Het project wil mensen die Nederlands als tweede taal hebben geleerd en daarmee nog niet uitgeleerd zijn, ondersteunen.
Deze mensen, veelal vrouwen met thuiswonende kinderen, krijgen ondersteuning van vrijwilligers die hen daarbij helpen.
Wekelijks lezen deze vrijwilligers een uurtje met de deelnemers. Meestal wordt er bij de deelnemers thuis afgesproken, een enkele keer wordt er in de bibliotheek geoefend. Het samen oefenen van het lezen bevordert de uitspraak, vergroot de woordenschat en door over de gelezen tekst te praten worden de deelnemers ook taalvaardiger.
In de loop van het project zien de vrijwilligers het zelfvertrouwen toenemen bij hun 'leesmaatje'. Een aantal van hen gaat er makkelijker zelf op uit, één deelneemster heeft voor haar twee kinderen een abonnement op de bibliotheek geregeld. Weer anderen willen straks verder leren bij het ROC om zo ook aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen.

Ook is er iemand die al een opleiding doet, maar door middel van het project extra wil oefenen met de lees- en spreekvaardigheid.
Doel van dit project is dat deelnemers zich beter met en in het Nederlands, en dus in de Nederlandse maatschappij, kunnen redden en daardoor betere sociale contacten aan kunnen gaan en onderhouden. Dit geldt natuurlijk met name voor de moeders omdat zij daarin ook hun kinderen op weg helpen.

Het bijzondere aan dit project is dat zowel de deelnemers als de vrijwilligers zeer enthousiast zijn over het Uurtje Lezen. Hoewel het niveau en de doelstellingen van de deelnemers erg uiteenlopend zijn, is iedereen op haar manier aan het werk om werk te maken van het Nederlands en de inburgering in de maatschappij. De één kan al hele gesprekken voeren, maar heeft nog problemen met de zinsbouw en de uitspraak en een ander kent nog maar weinig woorden en heeft bij het praten de handen en voeten nog nodig om zich verstaanbaar te maken.

Ook bij de vrijwilligers is er sprake van diversiteit in achtergrond. De een is 'uit het niets' begonnen om een buurvrouw wat op weg te helpen en een ander is gepensioneerd logopedist. Alle vrijwilligers laten een enorme betrokkenheid zien om hun leesmaatje vooruit te helpen.

Een andere bijzonderheid aan dit project is de professionele ondersteuning die de vrijwilligers krijgen om hun werk te doen. Een vrijwilliger en een deelnemer die samen gaan lezen, worden een 'koppel' genoemd. Zo'n koppel wordt door remedial teacher Thea Bos op weg geholpen. Allereerst wordt gekeken wat het instapniveau is van de deelnemer en krijgen deelnemer en vrijwilliger tips over hoe ze samen aan de slag kunnen gaan. Elk koppel krijgt van de bibliotheek een pasje om boeken te kunnen lenen om samen mee te werken. Ongeveer drie keer in het jaar wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor vrijwilligers. Tijdens zo'n bijeenkomst is er ruimte om ideeën en ervaringen met andere vrijwilligers uit te wisselen. Daarnaast krijgen vrijwilligers zelf ook instructie en informatie over samen lezen om hun deskundigheid te bevorderen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Kulturhus.

Deelnemers maken een toets zodat na verloop van tijd nagegaan kan worden of de inspanningen van het koppel tot een betere beheersing van het (begrijpend) lezen hebben geleid.

Deelname aan dit project is niet vrijblijvend maar wel gratis. Er staan nog een paar deelnemers op de wachtlijst. Mogelijk bent u enthousiast of nieuwsgierig geworden en wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of meer informatie krijgen. Mensen die op eigen initiatief al met iemand lezen worden uitgenodigd zich bij het project aan te sluiten. Op deze manier kunnen ook zij profiteren van de begeleiding die aan de vrijwilligers geboden wordt.

 

Taalhuis Borne

Gedepubliceerd

TAALHUIS

U vindt het Taalhuis in de bibliotheek Borne. Hier kunt u terecht voor informatie en advies over beter leren lezen en schrijven. Voor u zelf of voor iemand die u kent. U gaat samen met een Taalmaatje kijken naar wat ú nodig heeft om beter te leren lezen en schrijven. Denk aan het lezen van een bijsluiter van medicijnen, het schrijven van een boodschappenbriefje of een whatsapp op de telefoon.

U kunt ook bellen naar: 074-2657200 of vragen aan de balie naar Harmke Willems.

Gratis advies en informatie
In de Bibliotheek Borne, gevestigd in het Kulturhus.

Taalmaatjes gezocht!

Wil je iets betekenen voor je medemens, heb je affiniteit met de Nederlandse taal, heb je een uur per week over en vind je het leuk om iemand te helpen de Nederlandse taal beter te leren schrijven, lezen en spreken?

Dan is Taalmaatje worden bij het Taalhuis Borne een supergoed idee.

Als Taalmaatje oefen je met een vaste deelnemer een uur per week in het Kulturhus met het beter schrijven, lezen en spreken. dit doe je aan de hand van de Succes methode. Hiervoor krijg je eerst een cursus van vier dagdelen en daarna ga je individueel aan de slag met je deelnemer. Uiteraard in overleg en op maat. Twee keer per jaar houden we een bijeenkomst met alle andere Taalmaatjes om ervaringen uit te wisselen en contact te houden met elkaar.

TAALCAFÉ

taalcafe plaatjes

Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken, kom dan naar het taalcafé in het Kulturhus.
Juist voor mensen met een migrantenachtergrond is het een plek om te oefenen.Vrijwilligers helpen hierbij.
Dat kan in de vorm van een gesprek of spel.
De dagelijkse dingen kunnen voorbij komen, bijvoorbeeld aan de hand van beeldmateriaal (voeding, wonen, gezondheid etc.).
En misschien heb je zelf een verzoek of vraag.
Wandel spontaan binnen op de woensdag en ontmoet elkaar.

Elke woensdagochtend
Vanaf 09.30 tot 11.30 uur
Kulturhus Borne
Deelname is kosteloos.

Voor meer info: