Nieuws uit de Bibliotheek

Maand van de Spiritualiteit

Verlopen

Van 11 januari tot en met 10 februari is de Maand van de Spiritualiteit. Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn.

De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien.

Alle boeken over dit onderwerp hebben we voor u verzameld en liggen op onze presentatietafel.

Meer info vindt u op http:/www.maandvandespiritualiteit.nl/