Mijn Bibliotheek  

Laden...

 Vrijwilligers Lezen een Uurtje met NT2-ers

Borne is een project rijker als het gaat om laaggeletterdheid tegen te gaan:
Het project Uurtje Lezen.

Het initiatief en de organisatie van dit project ligt bij bibliotheek Borne.
email:  

 


Het project wil mensen die Nederlands als tweede taal hebben geleerd en daarmee nog niet uitgeleerd zijn, ondersteunen.
Deze mensen, veelal vrouwen met thuiswonende kinderen, krijgen ondersteuning van vrijwilligers die hen daarbij helpen.
Wekelijks lezen deze vrijwilligers een uurtje met de deelnemers. Meestal wordt er bij de deelnemers thuis afgesproken, een enkele keer wordt er in de bibliotheek geoefend. Het samen oefenen van het lezen bevordert de uitspraak, vergroot de woordenschat en door over de gelezen tekst te praten worden de deelnemers ook taalvaardiger.
In de loop van het project zien de vrijwilligers het zelfvertrouwen toenemen bij hun 'leesmaatje'. Een aantal van hen gaat er makkelijker zelf op uit, één deelneemster heeft voor haar twee kinderen een abonnement op de bibliotheek geregeld. Weer anderen willen straks verder leren bij het ROC om zo ook aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen.

Ook is er iemand die al een opleiding doet, maar door middel van het project extra wil oefenen met de lees- en spreekvaardigheid.
Doel van dit project is dat deelnemers zich beter met en in het Nederlands, en dus in de Nederlandse maatschappij, kunnen redden en daardoor betere sociale contacten aan kunnen gaan en onderhouden. Dit geldt natuurlijk met name voor de moeders omdat zij daarin ook hun kinderen op weg helpen.

Het bijzondere aan dit project is dat zowel de deelnemers als de vrijwilligers zeer enthousiast zijn over het Uurtje Lezen. Hoewel het niveau en de doelstellingen van de deelnemers erg uiteenlopend zijn, is iedereen op haar manier aan het werk om werk te maken van het Nederlands en de inburgering in de maatschappij. De één kan al hele gesprekken voeren, maar heeft nog problemen met de zinsbouw en de uitspraak en een ander kent nog maar weinig woorden en heeft bij het praten de handen en voeten nog nodig om zich verstaanbaar te maken.

Ook bij de vrijwilligers is er sprake van diversiteit in achtergrond. De een is 'uit het niets' begonnen om een buurvrouw wat op weg te helpen en een ander is gepensioneerd logopedist. Alle vrijwilligers laten een enorme betrokkenheid zien om hun leesmaatje vooruit te helpen.

Een andere bijzonderheid aan dit project is de professionele ondersteuning die de vrijwilligers krijgen om hun werk te doen. Een vrijwilliger en een deelnemer die samen gaan lezen, worden een 'koppel' genoemd. Zo'n koppel wordt door remedial teacher Thea Bos op weg geholpen. Allereerst wordt gekeken wat het instapniveau is van de deelnemer en krijgen deelnemer en vrijwilliger tips over hoe ze samen aan de slag kunnen gaan. Elk koppel krijgt van de bibliotheek een pasje om boeken te kunnen lenen om samen mee te werken. Ongeveer drie keer in het jaar wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor vrijwilligers. Tijdens zo'n bijeenkomst is er ruimte om ideeën en ervaringen met andere vrijwilligers uit te wisselen. Daarnaast krijgen vrijwilligers zelf ook instructie en informatie over samen lezen om hun deskundigheid te bevorderen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Kulturhus.

Deelnemers maken een toets zodat na verloop van tijd nagegaan kan worden of de inspanningen van het koppel tot een betere beheersing van het (begrijpend) lezen hebben geleid.

Deelname aan dit project is niet vrijblijvend maar wel gratis. Er staan nog een paar deelnemers op de wachtlijst. Mogelijk bent u enthousiast of nieuwsgierig geworden en wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of meer informatie krijgen. Mensen die op eigen initiatief al met iemand lezen worden uitgenodigd zich bij het project aan te sluiten. Op deze manier kunnen ook zij profiteren van de begeleiding die aan de vrijwilligers geboden wordt.